РАЗЪЯСНЕНИЕ

Құрметті Ақмола облысының тұрғындары!

Алдағы референдум қарсаңында әлеуметтік желілерде 2022 жылғы 5 маусымда рұқсат етілмеген митингілерді ұйымдастыруға және қатысуға шақырулар таратылуда.

Қоғамдық тәртіпті, тұрғындардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету үшін келесі заңнамаға назар аударамыз.

Митингілерді ұйымдастыру және өткізу тәртібі «Қазақстан Республикасындағы бейбіт жиналыстарды, митингілерді, шерулерді, пикеттер мен демонстрациялар ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.

Мұндай көпшілік іс-шаралар алдын-ала хабарлау және жергілікті атқарушы органдардан арнайы бөлінген жерлерде халықтың тіршілігін қамтамасыз ету объектілерінің қалыпты жұмыс істеуіне кедергілерді болдырмайтын шараларды қолдана отырып жүргізілуі керек.

Шағым беру, ұйымдастыру, рұқсат етілмеген әрекеттерге қатысу үшін жауапкершілік Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 488-бабына сәйкес туындайды.

Егер бұл әрекеттер айтарлықтай зиян келтірсе, кінәлілер Қылмыстық кодекстің 400-бабы бойынша жауапқа тартылады.

Ақмола облысының прокуратурасы азаматтарды заңды қатаң сақтауға, арандатушылыққа бой алдырмауға және заңсыз әрекеттерге қатыспауға шақырады.

 Ақмола облысының прокуратурасы 

 

Уважаемые жители Акмолинской области!

В преддверии предстоящего референдума в социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 5 июня 2022 года.

В целях обеспечения общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения обращаем внимание на следующие нормы законодательства.

Порядок организации и проведения митингов регулируется Законом Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан».

Такие публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

За призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса.

Прокуратура Акмолинской области призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

 

      Прокуратура Акмолинской области

By admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также