Мемлекет басшысы: Глава государства:

 

«Қазіргі алапат тасқын да, түптеп келгенде, елімізге оң әсерін тигізеді деп ойлаймын. Сын сағатта жұдырықтай жұмылған жұртымыз осы қалпында өрлеу, жаңғыру кезеңіне қадам басады. Бәрі де жақсы болады.

Бәріміз – бір елдің азаматымыз. Тарих тоғыстырған тағдырымыз – бір, сеніммен қадам басатын келешегіміз – бір. Біз біртұтас ұлт ретінде әрдайым бабалар аманатына адал боламыз. Қасиетті қара шаңырағымыз – Қазақстанның жарқын болашағын бірге жасаймыз. Біздің мақсатымыз – айқын, бұл – Әділетті Қазақстанды құру.

Мен Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігін қорғауды Президент ретіндегі ең басты міндетім деп санаймын. Осы қастерлі міндет Әділетті Қазақстанды құру және белсенді әрі сындарлы сыртқы саясат жүргізу арқылы ғана орындалады. Биік мақсатқа жету үшін түрлі кедергіден өтеміз, барлық қиындықты жеңеміз. Ауқымды міндеттерді орындаймыз. Біз еліміздің басты құндылықтары мен бағыт-бағдарынан айнымаймыз. Мемлекеттілігімізді нығайтып, тәуелсіздік туын әрдайым биік ұстаймыз. Мен бұған нық сенемін және сол үшін бәрін жасаймын. Бұл – менің президенттік әрі перзенттік парызым.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!»

 

«Думаю, что и нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну. И наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее.

Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение Справедливого Казахстана.

Как Президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан. Достижение этой священной цели возможно путем построения Справедливого Казахстана, а также проведения активной и конструктивной внешней политики. На этом пути мы решим масштабные задачи и преодолеем все вызовы. Опираясь на общенациональные идеалы и ориентиры, мы укрепим нашу государственность и еще выше вознесем знамя нашей священной Независимости. Я твердо в это верю и сделаю все для этого, потому что это мой долг как Президента и гражданина.

Пусть в нашей стране всегда царят благополучие, мир и согласие!»

t.me/aqorda_resmi

By admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также